ติดตั้งเครื่องเสียงให้รถ NEW CRV ป้ายแดง

กับงานติดตั้งชุดลำโพงหน้าหลัง Bi-Amp with Subbox

ขอบพระคุณพี่เจ้าของรถที่ไว้วางใจในแนวการติดตั้งตามแบบ Hidef Audio

ทำความสะอาดแผงประตู ก่อนการแดมป์โครงแผงประตู

แดมป์พื้นรถ ในจุดที่จำเป็น เพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอก ทำให้บรรยากาศในห้องโดยสารเงียบขึ้น

แผงประตูหน้าที่แดมป์ตามแบบ Hidef Audio

แผงประตูหน้าที่แดมป์ตามแบบ Hidef Audio

Message us