Nissan Teana ติดตั้งลำโพง Tymphany Dynamic 2ทาง

[vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1132″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1133″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1131″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1134″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]

admin

July 6, 2016

Civic Coupe ปรับอคูสติกรถเพื่อต้อนรับระบบเสียงHiPowerแบบHidefAudio

[vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1113″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1116″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1124″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1115″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1123″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1118″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1125″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1121″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1121″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1119″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1117″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1112″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1122″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1114″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]

admin

July 6, 2016

Ford Ranger ระบบ Hi-Power ฟร้อนท์เดิม

[vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1108″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1107″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1109″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_single_image image=”1106″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]

admin

July 6, 2016

Vigo2dr. ติดตั้งเครื่องเสียงตามแบบ HidefAudio

[vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] การติดตั้งดอกลำโพงบริเวณแผงประตู ตามหลักการ HidefAudio [/vc_column_text][vc_single_image image=”1099″ img_size=”full”][vc_single_image image=”1099″ img_size=”full”][vc_single_image image=”1094″ img_size=”full”][vc_single_image image=”1098″ img_size=”full”][vc_single_image image=”1096″ img_size=”full”][vc_single_image image=”1095″ img_size=”full”][vc_single_image image=”1101″ img_size=”full”][vc_single_image image=”1097″ img_size=”full”][vc_single_image image=”1100″ img_size=”full”][vc_single_image image=”1102″ img_size=”full”][vc_single_image image=”1092″ img_size=”full”][vc_column_text] ขอบคุณพี่แอร์ เจ้าของรถที่ให้ความสนใจในแนวทางการติดตั้งแบบ HidefAudio ที่มุ่งเน้นการใส่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอคูสติกรถแต่ละคัน และใส่ใจเก็บรายละเอียดในชิ้นงานทุกส่วนสัดให้กับรถลูกค้าทุกคันครับ [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]

admin

July 6, 2016
Message us