HONDA JAZZ INSTALL SUBBOX

ติดตั้งเพียงแค่ Bassbox เท่านั้น เราก็ยินดีต้อนรับครับ.

หลายท่านเข้าใจว่า ร้าน Hidef-Audio ทำแต่งานชิ้นใหญ่ๆ ซึ่งจริงๆแล้ว

เรารับทำงาน ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียง ทั้งหมด ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ครับ อย่างคันนี้

มาติดตั้งเพียงแค่ Bassbox เท่านั้น เราก็ยินดีต้อนรับครับ

Message us