REVIEW ลำโพง SUBWOOFER จากค่าย TYMPHANY ขนาด 10 นิ้ว

สุดยอดลำโพงซัพวูฟเฟอร์จ่ายค่าย TYMPHANY รุ่น TOP สุด ในขนาด 10 นิ้วที่ให้ความสะอาดของเสียงเบส บ่งบอกความเป็นดนตรีได้เป็นอย่างดี.

โครงสร้างลำโพง TYMPHANY 10 นิ้ว.

ค่าพารามิเตอร์ของดอกลำโพง TYMPHANY 10 นิ้ว .

กราฟตอบสนองความถี่ของดอกลำโพง TYMPHANY 10 นิ้ว.

Message us